Terug

Onze voorwaarden

Betaling dient teven te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

  • Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.
  • Bij annulering tusssen 24 en 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de timsalon) verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de timsalon) verschuldigd.

Gelieve hiermede rekening te houden!

Bij voorbaat dank.